Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa
Aleja Niepodległości 739A, Sopot 81-838
Nr konta: Bank Millenium S.A. 45 1160 2202 0000 0000 3356 6650
NIP: 585-13-55-295
Tel. sekretariat (058) 550 - 14 - 76, fax (058) 551-37 – 49,
mail: ssa.sekretariat@gfo.pl

zespół zarządzający:
Ewa Czech - p.o. dyrektor zarządzającej SSA, pełnomocnik Gdańskiej Fundacji Oświatowej ds. szkół i placówek czech.ewa@gfo.pl
Anna Pawłowska - dyrektor SASP, pawlowska.anna@gfo.pl
Dorota Kuzebska - z-ca dyrektora SASP, kuzebska.dorota@gfo.pl

nauczyciele:
adresy mailowe [kliknij tutaj]

sekretariat:
Anna Lipigórska - sekretarka, lipigorska.anna@gfo.pl
Katarzyna Gracek - asystentka dyrektor zarządzającej, gracek.katarzyna@gfo.pl

księgowość:
Agnieszka Mogielnicka -  główna księgowa, mogielnicka.agnieszka@gfo.pl
Magdalena Lica
- specjalista ds. kadr, płac i rozliczeń, lica.magdalena@gfo.pl

administrator dziennika elektronicznego 'LIBRUS':
Piotr Woldrich -  woldrich.piotr@gfo.pl