W związku z realizacją projektu pn. „Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Sopockie Szkoły Autonomiczne – SSA („Zamawiający”) zapraszają do składania ofert związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych w ramach ww. projektu.

Zadanie 1. Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem TIK.

[zapytanie ofertowe – grafika]

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

[zapytanie ofertowe – laboratorium]

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

[zapytanie ofertowe – szachy]

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

[zapytanie ofertowe – projektowanie z programowaniem]

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

Zadanie 2. Zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie innowacyjności (analityczne, abstrakcyjne, przestrzenne i logiczne myślenie).

[zapytanie ofertowe – programowanie/robotyka]

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu Informacja o unieważnieniu powyższego zapytania ofertowego

 

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - zapytanie ofertowe

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - formularz oferty

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - formularz oferty - plik docx

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - oświadczenie oferenta

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - oświadczenie oferenta - plik docx

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - specyfikacja zamówienia - plik docx

06.12.2016 Zapytanie ofertowe - programowanie/robotyka - zakup sprzętu - oświadczenie oferenta o braku powiązań

 Oświadczenie o braku powiązań

 Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - robotyka

 

1_SSA_2017_zapytanie_ofertowe_kamery.pdf

1_SSA_2017_Zal_1_kamery_formularz_oferty.pdf

1_SSA_2017_Zal_2 kamery_oswiadczenie_oferenta.pdf

1_SSA_2017_Zal_3_kamery_specyfikacja_zamowienia.pdf

1_SSA_2017_Zal_4_kamery_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

2_SSA_2017_zapytanie_ofertowe_komputery.pdf

2_SSA_2017_Zal_1_komputery_formularz_oferty.pdf

2_SSA_2017_Zal_2_komputery_oswiadczenie_oferenta.pdf

2_SSA_2017_Zal_3_komputery_specyfikacja_zamowienia.pdf

2_SSA_2017_Zal_4 komputery_Oswiadczenie _o_braku_powiazan.pdf

2_SSA_2017_Zal_5_komputery_opis_wymogow.pdf

2_SSA_2017_Zal_6_komputery_wymogi_rownowaznosci.pdf

2_SSA_2017_Zal_7_komputery_procedura_legalnosci.pdf

Protokoły z przeprowadzonych postępowań:

oswiadczenia_Zamawiajacego_o_braku_powiazan_KAMERY.pdf

SSA_2017_protokol_wyboru_kamery.pdf

oswiadczenia_Zamawiajacego_o_braku_powiazan_KOMPUTERY.pdf

SSA_2017_protokol_wyboru_komputery.pdf

 

Zapytania ofertowe:

4_SSA_2017_zapytanie_ofertowe_szkolenia.pdf

5_SSA_2017_zapytanie_ofertowe_usluga_cateringowa.pdf

 

Unieważnienie zapytania ofertowego:

5_SSA_uniewaznienie_zapytania_ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa:

5_SSA_zapytanie_ofertowe_catering_SSA.pdf

5_SSA_catering_zal_1_formularz_oferty.pdf

5_SSA_catering_zal_2_oswiadczenie_oferenta.pdf

5_SSA_catering_zal_3_oswiadczenie.pdf

5_SSA_catering_zal_4_klauzula_spoleczna.pdf

5_SSA_catering_zal_5_specyfikacja_zmowienia.pdf

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania:

4_SSA_protokol_szkolenia_dla_nauczycieli_SSA.pdf

4_SSA_oswiadczenie_SSA_o_braku_powiazan.pdf

4_SSA_sprostowanie_szkolenia_dla_nauczycieli.pdf

 

Informacja o odwołaniu zapytania ofertowego 5/SSA/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku

5_SSA_uniewaznienie_catering.pdf

 

Zapytanie ofetowe 5/SSA/2017 z 9 czerwca 2017 roku

6_SSA_zapytanie_ofertowe_catering.pdf

6_SSA_zal_1_catering.pdf

6_SSA_zal_2_catering.pdf

6_SSA_zal_3_catering.pdf

6_SSA_zal_4_catering.pdf

6_SSA_zal_5_catering.pdf

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania:

catering_SSA_oswiadczenie_o_braku_powiazan_20_06_17.pdf

wylonienie_wykonawcy_catering_SSA_20_06_17.pdf

 

 Zapytanie ofetowe 7/SSA/2017 z 30 sierpnia 2017 roku

SSA_zapytanie_ofertowe_oprogramowanie.pdf

SSA_zapytanie_ofertowe_oprogramowanie_zal_1.pdf

SSA_zapytanie_ofertowe_oprogramowanie_zal_2.pdf

SSA_zapytanie_ofertowe_oprogramowanie_zal_3.pdf

SSA_zapytanie_ofertowe_oprogramowanie_zal_4.pdf

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania:

oswiadczenie_oprogramowanie_SSA_RPO.pdf
protokol_z_wyboru_oprogramowania_SSA_RPO.pdf