Najważniejsze informacje dotyczące sprawdzianu w 6 klasie w roku szkolnym 2015/2016

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
część 1.
język polski i matematyka - godz. 9:00

część 2.
język obcy nowożytny godz. - 11:45

Centralna Komisja Egzaminacyjna o sprawdzianie: http://www.cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left

Dorota Kuzebska
Zastępca dyrektora
Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej
(15.09.2015)