insta

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SOPOCKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Rekrutacja do klas 0 i I ma charakter ciągły.

Na proces rekrutacyjny składa się:
        •       wypełnienie formularza karty zgłoszenia, który dostępny jest na stronie i złożenie go w sekretariacie szkoły lub wysłanie drogą mailową na
                adres: 
ssa.sekretariat@gfo.pl;

        •      spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły;

        •      spotkanie dziecka z pedagogiem.

W trakcie procesu rekrutacji brane będą pod uwagę:

        •      termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły;

        •      posiadanie rodzeństwa w jednej ze szkół danego zespołu;

        •      realizowanie przygotowania przedszkolnego w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową;

        •      bycie dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.

Decyzję o przyjęciu dziecka do klas 0 i I podejmuje dyrektor Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej, który informuje rodziców o wyniku procesu rekrutacji telefonicznie i drogą mailową w ciągu 2 tygodni od czasu spotkania.

Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego w wysokości 1200 zł (nr konta: 45 1160 2202 0000 0000 3356 6650, Bank Millenium S.A.) w ciągu tygodnia od otrzymania informacji drogą mailową o pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacji.