KOŁA ZAINTERESOWAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Informujemy, że trzecim tygodniu września będą się odbywały zapisy na zajęcia pozalekcyjne tzw. koła zainteresowań. Prosimy rodziców uczniów z klas 1-3 o zapisywanie swoich dzieci u opiekunów świetlicy.

Dzieci z klas 4 - 7 zapisują się bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego dane koło.

                            Odrabianie lekcji w klasach I - III

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
       

 

                                            Zajęcia dodatkowe w klasach 0 - III

PONIEDZIAŁEK
GODZINA NAZWA KOŁA KLASY PROWADZĄCY nr sali
12:45 - 13:30        
13:40 - 14:2        
13:40 - 14:25        
13:40 - 14:25        
13:40 - 14:25        
14:25 - 15:10        
14:25 - 15:20        
16:05 - 16:50        
WTOREK
12:45 - 13:30        
13:40 - 14:25        
13:40 - 14:25        
         
14:25 - 15:10        
14:25 - 15:10        
ŚRODA
12:45 - 13:30        
14:25 - 15:10        
14:35 - 15:20        
15:15 - 16:00        
CZWARTEK
12:45 - 13:30        
13:40 - 14:25        
13:40 - 14:25        
13:40 - 14:25        
14:35 - 15:20        
15:10 - 15:55        
15:20 - 17:00        
PIĄTEK
12:45 - 13:30        
13:40 - 14:25        
13:40 - 14:25        
13:40 - 14:25        
14:35 - 15:20        

 

                       Zajęcia dodatkowe w klasach IV - VI

PONIEDZIAŁEK
GODZINA NAZWA KOŁA SALA PROWADZĄCY
13:40 - 14:25      
13:40 - 14:25      
13:40 - 14:25      
14:35 - 15:20      
14:35 - 15:20      
14:35 - 15:20      
WTOREK
13:40 - 14:25      
13:40 - 14:25      
13:40 - 14:25
14:35 - 15:20
     
14:35 - 16:15      
15:30 - 17:10      
ŚRODA
14:35 - 15:20      
14:35 - 15:20      
14:30 - 16:00      
14:35 - 16:05      
15:15 - 16:00      
CZWARTEK
13:40 - 14:25      
13:40 - 14:25      
13:40 - 14:25      
14:30 - 16:00      
14:35 - 16:15      
14:35 - 15:20      
14:35 - 15:20      
14:35 - 15:20      
15:20 - 17:00