ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Opiekunowie świetlicy w klasach 0-3 i 4-8 w roku szkolnym 2018/2019:

klasy 0-3:


 Knieć Anna- klasy 0,1a

Chruścik Sylwia - klasa 3, 2a

Tomiszczak Agnieszka - klasy 1b, 2b

 

klasy 4-8:

Kamrowska Magdalena

Makaruk Mirosław

 

Świetlica klas IV i V-VI

Nr lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6

5a, 5b

M.Makaruk

s.11

7

4a, 4b, 5c

M.Makaruk

Duża sala gimnastyczna

Świetlica sportowa

4b

M.Kamrowska

s.16

5a, 5b

M.Makaruk

s.11

5a, 5c

M.Makaruk

s. 11

4a, 6b

M.Kamrowska

s.17

4ab

M.Kamrowska

s.16

5-6

E.Żołnieruk

s.11

-

Świetlica matematyczna

E. Żołnieruk s.12

-

-

-

8

4ab

M.Kamrowska

s.16

5-6

M.Makaruk

s.11

4ab

M.Kamrowska

s.16

5-6

M.Makaruk

s.11

4a

M.Kamrowska

s.13

5-6

M.Makaruk

s.11

4ab

M.Kamrowska

s.16

5-6

A.Butowska

s.11

4ab

M.Kamrowska

s.16

5-6

E.Żołnieruk

s.11

Świetlica matematyczna

E. Żołnieruk s.12

Świetlica humanistyczna

M.Lewiński s.12

9

4-6

M.Kamrowska

s.16

4-6

M.Makaruk

s.11

4ab

M.Kamrowska

s.16

5-6

M.Makaruk

s.11

4-6

M.Kamrowska

s.16

4-6

M.Kamrowska

s.16

10

4-6

M.Makaruk

s.16

 Staramy się sprawić, aby spędzany w świetlicy klas IV - VIII czas był rozsądnie podzielony między rozwijanie zdolności uczniów (możliwość uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań prowadzonych przez nauczycieli), odpoczynek (zabawy relaksacyjne, integracyjne, ruchowe) oraz odrabianie zadanych prac domowych.

 

Świetlica jest czynna do godziny 17.00

Świetlica w naszej szkole jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego i w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny po lekcjach.
W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe potrzeby dziecka takie jak: odpoczynek, regenerację sił fizycznych i psychicznych, rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
Świetlica na co dzień stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie bezpieczeństwa, radości i wspólnego działania.
W naszej szkole po zajęciach dydaktycznych oferujemy wiodące formy aktywności: zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach różnorodnych kół zainteresowań, zorganizowane odrabianie prac domowych, czas na samodzielne, spontaniczne zabawy, w dni pogodne pobyt na świeżym powietrzu, a po południu zabawy odprężające, ruchowe i relaksacyjne.