insta

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Opiekunowie świetlicy w klasach 0-3 i 4-6 w roku szkolnym 2022/2023:

klasy 0-3:

klasy - 0 - Marta Tarapata; sala 4
klasy - 1a, 1b -  Aneta Olkiewicz; sala 1
klasy 2b, 2b - Ludmiła Korbut; sala 16
klasy 3a, 3b - Danuta Gaińska; Mirosław Makaruk; sala 12

 

klasy 4-6:

klasy 4-6 - Danuta Gaińska, Mirosław Makaruk; sala nr 12

 

 

Staramy się sprawić, aby spędzany w świetlicy klas IV - VIII czas był rozsądnie podzielony między rozwijanie zdolności uczniów (możliwość uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań prowadzonych przez nauczycieli), odpoczynek (zabawy relaksacyjne, integracyjne, ruchowe) oraz odrabianie zadanych prac domowych.

 

 

Świetlica jest czynna do godziny 17.00

Świetlica w naszej szkole jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego i w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny po lekcjach.
W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe potrzeby dziecka takie jak: odpoczynek, regenerację sił fizycznych i psychicznych, rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
Świetlica na co dzień stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie bezpieczeństwa, radości i wspólnego działania.
W naszej szkole po zajęciach dydaktycznych oferujemy wiodące formy aktywności: zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach różnorodnych kół zainteresowań, zorganizowane odrabianie prac domowych, czas na samodzielne, spontaniczne zabawy, w dni pogodne pobyt na świeżym powietrzu, a po południu zabawy odprężające, ruchowe i relaksacyjne.