insta

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Opiekunowie świetlicy w klasach 0-3 i 4-8 w roku szkolnym 2020/2021:

klasy 0-3:

klasy - 0, 2a, 3a - opiekun Aneta Pędraszewska; sala nr 4
klasy - 1a, 1b -  opiekun Kinga Bączek; sala nr 1
klasy 2b, 3b - opiekun Anna Pławczyk; sala nr  16 

 

klasy 4-8:

klasy 4-6 -  opiekun Monika Blank oraz Danuta Gaińska; sala nr 12

 

Opieka świetlicowa  w godzinach 13:40 - 17:00

Dzień tygodnia

Klasy

Sala nr

Nr lekcji

7 (godz.13:40-14:35)

8 (godz.14:35—15:30)

9 (godz.15:30-16:20)

10 (godz.16:20-17:00)

Poniedziałek

0, 2a,3a

Nr 4

K.Bączek (0)

A.Ciecholewska

A.Ciecholewska

K.Bączek

A.Pławczyk

1ab

Nr 5

_

K.Bączek

K.Bączek

2b, 3b

Nr 16

_

A.Pławczyk

A.Pławczyk

4, 5, 6

Nr 12

D.Gaińska (4ab, 6a)

D.Gaińska

D.Gaińska

Wtorek

0, 2a,3a

Nr 4

_

A.Pędraszewska (0, 2a)

A.Pędraszewska

A.Pędraszewska

A.Pławczyk

1ab

Nr 5

_

K.Bączek

K.Bączek

2b, 3b

Nr 16

_

A.Pławczyk (2b); nr 17

A.Pławczyk

4, 5, 6

Nr 12

_

M.Blank

M.Blank

Środa

0, 2a,3a

Nr 4

A.Pędraszewska (0)

A.Pędraszewska

A.Pędraszewska

A.Pędraszewska

A.Pławczyk

1ab

Nr 5

_

K.Bączek

K.Bączek

2b, 3b

Nr 16

_

A.Pławczyk

A.Pławczyk

4, 5, 6

Nr 12

_

D.Gaińska ( 4,6); nr 22

D.Gaińska

Czwartek

0, 2a,3a

Nr 4

A.Pędraszewska (0)

A.Pędraszewska

A.Pędraszewska

A.Pędraszewska

K.Bączek

1ab

Nr 5

_

K.Bączek

K.Bączek

2b, 3b

Nr 16

_

A.Pławczyk

A.Pławczyk

4, 5, 6

Nr 12

_

M.Blank

M.Blank

Piątek

0, 2a,3a

Nr 4

K.Bączek (0)

A.Pędraszewska

A.Pędraszewska

A.Pędraszewska

K.Bączek

1ab

Nr 5

_

K.Bączek

K.Bączek

2b, 3b

Nr 16

_

A.Ciecholewska

A.Pławczyk

4, 5, 6

Nr 12

M.Blank (4ab,5)

M.Blank

M.Blank

 

Staramy się sprawić, aby spędzany w świetlicy klas IV - VIII czas był rozsądnie podzielony między rozwijanie zdolności uczniów (możliwość uczestniczenia w różnych kołach zainteresowań prowadzonych przez nauczycieli), odpoczynek (zabawy relaksacyjne, integracyjne, ruchowe) oraz odrabianie zadanych prac domowych.

 

 Świetlica basenowa

 

Piątek; sala nr 3/boisko

Nr lekcji 

Opieka

1

_

2

M.Blank

3

M.Blank

4

D.Siemiątkowska-Michalska

5

A.Broks

6

M.Blank

 

Świetlica jest czynna do godziny 17.00

Świetlica w naszej szkole jest integralną częścią systemu wychowania szkolnego i w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny po lekcjach.
W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe potrzeby dziecka takie jak: odpoczynek, regenerację sił fizycznych i psychicznych, rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
Świetlica na co dzień stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie bezpieczeństwa, radości i wspólnego działania.
W naszej szkole po zajęciach dydaktycznych oferujemy wiodące formy aktywności: zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach różnorodnych kół zainteresowań, zorganizowane odrabianie prac domowych, czas na samodzielne, spontaniczne zabawy, w dni pogodne pobyt na świeżym powietrzu, a po południu zabawy odprężające, ruchowe i relaksacyjne.