insta

Kadencja Poldka Wójcikiewicza dobiega końca. Uczniowie klas 4-8 muszą wybrać nowego Przewodniczącego Rady Uczniów. Rozpoczynamy kampanię wyborczą.

Kandydatami mogą być uczniowie klas 4-7, którzy zbiorą co najmniej 20 głosów poparcia. Każdy uczeń klas 4-8 może poprzeć maksymalnie dwóch kandydatów.
Po dostarczeniu listy z podpisami do opiekunów Rady Uczniów, kandydaci otrzymają prawo do wywieszenia  od 21 marca ( tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu) przygotowanych przez siebie plakatów wyborczych. W trosce o środowisko ograniczamy ilość plakatów do 5 sztuk w formacie A4 lub A3.

Zabronione jest rozdawanie wyborcom ulotek, słodyczy oraz innych upominków.

29 marca ( we wtorek) w dużej sali gimnastycznej odbędzie się publiczna prezentacja kandydatów przed społecznością szkolną.

Wybory odbędą się 6 kwietnia (w środę). Głosować można tylko po okazaniu Komisji Wyborczej legitymacji szkolnej  lub innego dowodu tożsamości. Prawa wyborcze mają wszyscy uczniowie klas 4-8.

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach.

 

Lucyna Dorawa i Ewa Pasznik
opiekunki Rady Uczniów

IMG 4127  IMG 4128

 

IMG 4129  IMG 4130

 

IMG 4133  IMG 4134

 

Ewa Pasznik
(14.10.2021)

Informujemy, iż w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu większością głosów został wybrany Karol Drausal.
Gratulujemy nowemu Radnemu i życzymy owocnej pracy w Młodzieżowej Radzie
  Sopotu.

KarolDruasalZdjecie1W

Ewa Pasznik i Lucyna Dorawa-Biłanicz
(16.10.2020)

11.02.2020 odbyły się wybory na  przewodniczącego Rady Uczniów. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie klas 4-8.
 
Frekwencja wyniosła 51%, oddano 3 głosy nieważne. 
 
 
Większością głosów został wybrany Leopold Wójcikiewicz.
 
 
 
Gratulujemy nowemu Przewodniczącemu Rady Uczniów!
 
 
Ewa Pasznik i Lucyna Dorawa-Biłanicz
(12.02.2020)

Przed feriami uczniowie Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej wybrali nowego Przewodniczącego Rady Uczniów. Zgłoszonymi kandydatami, którzy starali się o objęcie tej zaszczytnej funkcji byli: Antonina Buszan, Wiktoria Kamińska i Leopold Wójcikiewicz. Decyzją większości uczniów na kolejną kadencję  wybrana została Wiktoria Kamińska z klasy 7a.

WYBORY2019

Zapraszamy do galerii zdjęć z przebiegu wyborów

Karolina Fornalewicz
Ewa Pasznik
(26.02.2019)