Zgodnie z § 30 rozdziału VIII w szkole działa Rada Rodziców

§ 30 rozdział VIII

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej corocznie wybiera Przewodniczącego na roczną kadencję trwającą od początku roku kalendarzowego. Przewodniczący wraz z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów) wobec Fundacji, dyrektora Szkoły Podstawowej i dyrektora zarządzającego Szkołami.
Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej jest członkiem Rady Głównej Szkół.

W roku szkolnym 2017/2018 przedstawicielem Rady Rodziców w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej
jest Pani Anna Barska ( barska.anna@gfo.pl ).