insta

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie województwa pomorskiego przeprowadzone zostaną Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z następujących przedmiotów:

1. języka polskiego
2. języka angielskiego
3. języka niemieckiego
4. historii
5. biologii
6. geografii
7. matematyki
8. fizyki
9. chemii
10. informatyki.

Poniżej podajemy terminy wszystkich konkursów I etapu ułożone w kolejności chronologicznej wraz z nazwiskami nauczycieli SASP, u których uczniowie mogą zgłosić swój udział.                                                                                               
Etap I każdego przedmiotu odbywa się na terenie naszej szkoły. Każdy uczestnik musi wypełnić deklarację, wzór której podajemy w załączniku.

Lp

Przedmiot

Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej w SASP

Termin eliminacji etapu szkolnego

Data

Godzina

1

Język angielski

Aleksandra Świeca

15.10.2019 r.

godz.14:00

2

Fizyka

Ewelina Łęgowska

16.10.2019 r.

godz.14:00

3

Matematyka

Piotr Gumienny

17.10.2019 r.

godz.14:00

4

Język polski

Katarzyna Bębenek

18.10.2019 r.

godz.14:00

5

Geografia

Malgorzata Molisz

21.10.2019 r.

godz.14:00

6

Biologia

Weronika Rogalska

22.10.2019 r.

godz.14:00

7

Język niemiecki

Lucyna Dorawa-Biłanicz

23.10.2019 r.

godz.14:00

8

Historia

Ewa Pasznik

25.10.2019 r.

godz.14:00

9

Chemia

Ewa Przychodzeń

05.11.2019 r.

godz.14:00

10

Informatyka

Piotr Woldrich

07.11.2019 r.

godz.14:00

Każdy konkurs składa się z trzech etapów, do których kwalifikują się uczniowie z wynikiem określonym w ramowych i szczegółowych regulaminach.

( http://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/ )

http://www.kuratorium.gda.pl/szczegolowe-regulaminy-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20192020/

Laureaci konkursów szczebla wojewódzkiego są m.in. . zwolnieni z egzamin ósmoklasisty w zakresie danego przedmiotu oraz są rekrutowani do liceów w pierwszej kolejności.

Wzór karty zgłoszeniowej - załącznik.

Dorota Kuzebska