16 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim, Fundacją BETWEEN.POMIĘDZY, a Sopockimi Szkołami Autonomicznymi. Prof. David Malcolm, kierownik Katedry Kultur i Literatur Anglojęzycznych wystąpił z przemówieniem na temat roli literatury i teatru anglojęzycznego w edukacji. Głos również zabrał dr Tomasz Wiśniewski, prezes Fundacji BETWEEN.POMIĘDZY, który mówił o idei fundacji i jej działalności oświatowej. Po podpisaniu porozumienia przez Panią dyrektor zarządzającą Iwonę Malmur, prof. Davida Malcolma i dr Tomasza Wiśniewskiego nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów gimnazjum. Zaprezentowany został film z udziałem uczniów SASP i SAG, którzy wyjaśnili, jak rozumieją słowa BETWEEN.POMIĘDZY, które odtąd będą na stałe obecne w naszej współpracy. Następnie uczniowie klas gimnazjalnych Agnieszka Górska, Ignacy Pawłowski, Maciej Małys oraz Wojciech Koźliński odczytali wiersze w języku polskim i angielskim autorstwa Roberta Burnsa i Williama Butlera Yeatsa. Na zakończenie Maria Miazek, uczennica klasy 1 gimnazjum, zaśpiewała piosenkę Adele ”One and Only”, z którą wystąpiła na konkursie piosenki anglojęzycznej ”More Than Words”.

Zapraszam do galerii zdjęć.
Zapraszam do obejrzenia relacji fimowej ze spotkania [plik do pobrania]

Janina Żerańska
(28.04.2014)

Biblioteka w XXI wieku stoi przed trudnym zadaniem pogodzenia tradycji z postępem, dlatego Biblioteka SSA i Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego stworzyły projekt (BUS Biblioteka - Uniwersytet -Szkoła) pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Bernarda Lammka, który ma na celu zaznajomienie uczniów z historią pisma, książek, bibliotek a także wprowadzenia ich w świat nowoczesnych form przekazywania i gromadzenia informacji z naciskiem na praktyczne wykorzystanie technologii cyfrowej w procesie edukacji. Projekt obejmuje 6 klasę Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej klasy 1, 2, 3 Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum, klasę 2 i 3 Sopockiego Autonomicznego Liceum.

23 listopada 2012 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Biblioteką Główną UG oraz Sopockimi Szkołami Autonomicznymi. Sygnatariuszami porozumienia były: Pani Grażyna Jaśkowiak - dyrektor Biblioteki Głównej UG oraz Pani Iwona Malmur dyrektor zarządzająca SSA.