insta

W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy w Sopockich Szkołach Autonomicznych projekt edukacyjny "Wszyscy jesteśmy matematykami". Mottem projektu są słowa Pitagorasa: "Liczby rządzą światem". Koncepcja projektu została stworzona przez zespół matematyków Sopockich Szkół Autonomicznych - Elżbieta Bruska, Małgorzata Gudalewska, Dorota Kuncer -  pod kierunkiem Iwony Malmur, dyrektor zarządzającej SSA, również matematyczki.

We wstępie do projektu piszą: 

W opinii większości społeczeństwa, matematyka uważana jest za przedmiot trudny, nudny, oderwany od rzeczywistości i niestety niezbyt lubiany zarówno przez dorosłych, młodzież jak i dzieci.

Złe nastawienie społeczeństwa do matematyki nie zachęca uczniów do nauki tego przedmiotu. Sopockie Szkoły Autonomiczne dążą do przełamywania stereotypów, podejmując różne działania w celu zainteresowania uczniów tą dziedziną nauki. Pragniemy, aby uczniowie nie bali się matematyki oraz chętnie podejmowali różne działania mające na celu zrozumienie, poznanie i polubienie matematyki.

Matematyka nie jest nauką aż tak abstrakcyjną, za jaką jest uważana. Jej źródła tkwią w rzeczywistości. O powstaniu tej nauki zadecydowały takie potrzeby życia, jak konieczność liczenia i mierzenia. Do dzisiaj służy do opisywani i wyjaśniania zjawisk, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Znajomość podstaw matematyki ułatwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w codziennym życiu. A sam proces poznawania tej dziedziny kształci tak bardzo potrzebne cechy jak umiejętność: analizowania, wyciągania wniosków, przewidywania, uogólniania, logicznego myślenia i wiele innych. Zdobywając wiedzę i umiejętności metodą projektu, każdy uczeń może dostrzec w matematyce coś ciekawego, coś, co zachęci go do nauki, do starań, aby więcej wiedzieć i umieć. Taki jest właśnie główny cel edukacyjnego projektu „Wszyscy jesteśmy matematykami.

Projekt adresowany jest do  uczniów i nauczycieli SSA. Prezentacja efektów projektu przewidywana jest na maj 2015 r. w ramach „Festiwalu matematyki”.
Realizując ideę projektu, nauczyciele wszystkich przedmiotów i na wszystkich etapach edukacyjnych zaplanowali następujące działania.

Zaplanowane działania nauczycieli w klasach I-III
Zakręcone figury geometryczne Zuzanna Wesołka
Ruchowe zabawy matematyczne Katarzyna Konoplańska
Origami matematyczne Anna Pawłowska
Zaczarowany świat liczb (tworzenie gier matematycznych) Monika Lidzbarska
Kategorie matematyczne w życiu codziennym i otaczającym świecie Barbara Boszko
Matematyka, język angielski, Ipad Hanna Figiel
Biblioteka w liczbach, zabawy z zapisem rzymskich i arabskich cyfr Beata Rossa-Stopczyńska

 

Zaplanowane działania nauczycieli w klasach IV-VI
Matematyka w otaczającym nas świecie Dorota Kuncer, matematyka
Matematyka w poezji Danuta Kifner, język polski
Historia w liczbach zaczarowana Katarzyna Matwiejczyk, historia
Poznajemy słynnych matematyków Monika Maj, język angielski
Zadania matematyczne po angielsku Kamila Głogowska, język angielski
The World of Mathematics Janina Żerańska, język angielski
MatinO-matematyczne biegi na orientację Piotr Woldrich, informatyka


Dyrekcja i nauczyciele SSA
(rok szkolny 2014/2015)