O projekcie

 W szkole rozpoczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Sopocie. SKO dedykowane jest uczniom od 6. do 13. roku życia. W ramach programu SKO dzieci mogą korzystać z konta internetowego, które oprocentowane jest 5% w skali roku do 2500. Otrzymają legitymację stworzoną na wzór karty płatniczej . Dzieci nauczą się dysponować swoimi oszczędnościami, nabędą praktycznych umiejętności korzystania z konta bankowego.  Zachęcam wszystkich uczniów do oszczędzania w ramach SKO.

Koordynator projektu -  Anna Pawłowska
(30.09.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.pkobp.pl/sko/lokatka/