Kolejne roczniki uczniów SASP potwierdzają wysoki poziom swojej wiedzy i umiejętności z matematyki. Nadal jesteśmy w czołówce w Polsce. Oto kilka danych potwierdzających te informacje.

KLASY 4

Sesja 1
Liczba uczniów z całej Polski biorących udział w projekcie to 114 153.
Średni wynik w Polsce to 76%, w województwie pomorskim 76%, w SASP 88%!

Sesja 2
Liczba uczniów z całej Polski biorących udział w projekcie to 94 522.
Średni wynik w Polsce to 67%, w województwie pomorskim 67%, w SASP 83%!

KLASY 5

Sesja 1
Liczba uczniów z całej Polski biorących udział w projekcie to 110 899.
Średni wynik w Polsce to 55%, w województwie pomorskim 55%, w SASP 80%!

Sesja 2
Liczba uczniów z całej Polski biorących udział w projekcie to 97 111.
Średni wynik w Polsce to 58%, w województwie pomorskim 58%, w SASP 78%!

KLASY 6

Sesja 1
Liczba uczniów z całej Polski biorących udział w projekcie to 104 179.
Średni wynik w Polsce to 53%, w województwie pomorskim 53%, w SASP 88%!

Sesja 2
Liczba uczniów z całej Polski biorących udział w projekcie to 89 159.
Średni wynik w Polsce to 57%, w województwie pomorskim 58%, w SASP 81%!

Dorota Kuncer
Nauczyciel matematyki SASP
(25.04.2016)