Odyseja Umysłu to program edukacyjny organizowany przez fundację Odyssey of the Mind, który ma na celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów. Program realizowany jest w drużynach działających w Szkołach, uczelniach oraz innych placówkach oświatowych i wychowawczych przez odpowiednio wyszkolonych trenerów.

Typowa drużyna składa się z siedmiorga zawodników oraz trenera, a większość drużyn rejestrowana jest w Międzynarodowym Konkursie Odysei Umysłu w jednej z czterech grup wiekowych:

§ I grupa wiekowa (do klasy piątej szkoły podstawowej),

§ II grupa wiekowa (od klasy szóstej szkoły podstawowej do klasy drugiej gimnazjum),

§ III grupa wiekowa (od klasy trzeciej gimnazjum do klasy maturalnej),

§ IV grupa wiekowa (studenci szkół ponadmaturalnych).

Na zadania realizowane przez drużynę składają się:

§ zadania spontaniczne, czyli takie, których sedno drużyna poznaje dopiero na konkursie i na których rozwiązanie ma zaledwie kilka minut,

§ problemy długoterminowe, realizowane w formie 8-minutowego przedstawienia na podany w problemie temat i zgodnie z określonymi zasadami.

Uczestnicy zajęć pod kierunkiem doświadczonego trenera przygotowują prezentację konkursową w formie przedstawienia – pracując w grupie, samodzielnie przygotowują scenariusz, wykonują kostiumy, rekwizyty… Ćwiczą także rozwiązywanie zadań spontanicznych.

W eliminacjach regionalnych (Gdańsk, 7 marca 2010 r.), a następnie finale ogólnopolskim konkursu (Gdańsk, 27-28 marca 2010 r.) wyłaniane są drużyny, które zyskają prawo reprezentowania kraju na światowych finałach Odysei Umysłu w USA (26-29 maja 2010 r.).

Odyseja Umysłu objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, wspierana przez Prezydenta Miasta Gdańska i Gdyni oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji o programie oraz działalności fundacji Odyssey of the Mind na stronie internetowej konkursu: www.odyseja.org.

Koordynator projektu Dorota Wieczorek

(1.03.2013)