insta

 

Ewa Ciemiorek – logopeda, neurologopeda

Pracuje z uczniami z klas 0–7

Zajmuje się diagnozą logopedyczną i pracą terapeutyczną dotyczącą zaburzeń komunikacji językowej i artykulacji.

Wspiera rodziców i nauczycieli w obszarze problemów dotyczących mówienia i rozumienia mowy.

Od 2016 prowadzi trening słuchowy dla uczniów klas 7. Celem treningu jest stymulowanie uwagi i pamięci słuchowej dotyczącej wszelkiego rodzaju dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także rozwijanie języka i komunikacji.

ciemiorek.ewa@gfo.pl

 

Urszula Rodzik – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 0-8

Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej (w tym diagnozie kompetencji matematycznych). Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze uzdolnień i trudności edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się (w tym trudności w uczeniu się matematyki).

rodzik.urszula@gfo.pl

 

Aneta Szulc (Mielcarska) – pedagog, terapeuta pedagogiczny, opiekun klasy 1a w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej

Pracuje z uczniami z klas 0-6.

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspomaga uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i edukacyjnych. Pracuje z dziećmi z trudnościami w pisaniu oraz czytaniu.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się.

szulc.aneta@gfo.pl

 

Adrianna Okonkowska – psycholog

Pracuje z uczniami z klas 0-3

Udziela wsparcia psychologicznego dzieciom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Organizuje warsztaty mające na celu rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych. Prowadzi konsultacje indywidualne z rodzicami oraz nauczycielami. 

okonkowska.adrianna@gfo.pl

 

Aleksandra Berndt - psycholog

Pracuje z uczniami z klas 4-5 oraz 7

Udziela wsparcia psychologicznego uczniom. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Organizuje warsztaty psychoedukacyjne dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów. Pomaga dzieciom i młodzieży w pokonywaniu napotkanych trudności. Prowadzi konsultacje z rodzicami.

berndt.aleksandra@gfo.pl

 

Artur Lewandowski – psycholog, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 6 i 8

Wspiera uczniów przeżywających trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami lub w radzeniu sobie z obowiązami szkolnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.

Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.

lewandowski.artur@gfo.pl

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Ewa Ciemiorek

810-1310

810-1310

810-1310

810-1310

810-1310

Urszula Rodzik

-

830-1430

-

1130-1430

-

Aneta Szulc

1340-1600

1520-1600

1445-1600

1255-1600

-

Adrianna Okonkowska

-

830-1330

830-1330

800-1200

830-1130

Aleksandra Berndt

-

800-1200

830-1230

1030-1430

800-1200

Artur Lewandowski

800-1400

800-1100

800-1000

1200-1500

-