insta

 

Ewa Ciemiorek – logopeda, neurologopeda

Pracuje z uczniami z klas 0–7

Zajmuje się diagnozą logopedyczną i pracą terapeutyczną dotyczącą zaburzeń komunikacji językowej i artykulacji.

Wspiera rodziców i nauczycieli w obszarze problemów dotyczących mówienia i rozumienia mowy.

Od 2016 prowadzi trening słuchowy dla uczniów klas 7. Celem treningu jest stymulowanie uwagi i pamięci słuchowej dotyczącej wszelkiego rodzaju dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także rozwijanie języka i komunikacji.

ciemiorek.ewa@gfo.pl

 

Aneta Szulc (Mielcarska) – pedagog, terapeuta pedagogiczny, opiekun klasy 2a w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej

Pracuje z uczniami z klas 0-6.

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspomaga uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i edukacyjnych. Pracuje z dziećmi z trudnościami w pisaniu oraz czytaniu.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się.

szulc.aneta@gfo.pl

 

Paulina Jakubowicz - pedagog, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 0-8.
Zajmuje się diagnostyką dzieci i dorosłych, prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci oraz młodzieży z trudnościami edukacyjnymi. Podczas konsultacji, szkoleń i warsztatów wspiera uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze edukacji i wychowania.

jakubowicz.paulina@gfo.pl

 

Adrianna Okonkowska – psycholog

Pracuje z uczniami z klas 0-3

Udziela wsparcia psychologicznego dzieciom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Organizuje warsztaty mające na celu rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych. Prowadzi konsultacje indywidualne z rodzicami oraz nauczycielami. 

okonkowska.adrianna@gfo.pl

 

Aleksandra Berndt - psycholog

Pracuje z uczniami z klas 4-6

Udziela wsparcia psychologicznego uczniom. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Organizuje warsztaty psychoedukacyjne dostosowane do aktualnych potrzeb uczniów. Pomaga dzieciom i młodzieży w pokonywaniu napotkanych trudności. Prowadzi konsultacje z rodzicami.

berndt.aleksandra@gfo.pl

 

Artur Lewandowski – psycholog, doradca zawodowy

Pracuje z uczniami z klas 7 i 8

Wspiera uczniów przeżywających trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami lub w radzeniu sobie z obowiązami szkolnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.

Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.

lewandowski.artur@gfo.pl

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Berndt Aleksandra

-

10:00-15:30

8:00-14:30

-

-

Bystra-Grabowska Agnieszka 9:30-13:30 8:30-12:30 - - -

Ciemiorek Ewa

8:00-13:45

8:00-13:45

8:00-13:45

8:00-13:45

8:00-11:30

Jakubowicz Paulina - 11:00-17:00 - 15.30-16.30 -

Lewandowski Artur

8:30-15:30

10:00-15:00

-

-

8:00-12:00

Okonkowska Adrianna

 -

8:30-14:30

10:00-15:00

8:00-13:00

8:00-12:00

Szulc Aneta

7:15-8:00

14:30-16:30

7:15-08:00

13:45-16:30

-

-

07:15-08:00

14:30-16:30