Ewa Ciemiorek – logopeda. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną.

ciemiorek.ewa@gfo.pl

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy. Pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną, prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym i diagnozie psychologicznej.

gurzynska.agnieszka@gfo.pl

Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog, socjoterapeuta. Pracuje z dziećmi w szkole podstawowej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, prowadzi zajęcia warsztatowe i konsultacje dla rodziców.

iwanowicz.sylwia@gfo.pl

Urszula Rodzik – pedagog. Specjalizuje się w diagnozie trudności w uczeniu się matematyki oraz diagnozie pedagogicznej na wszystkich etapach edukacji. Udziela wsparcia rodzicom  i nauczycielom w zakresie problemów szkolnych dzieci.

rodzik. urszula@gfo.pl

Sylwia Solecka – w trakcie studiów psychologicznych. Zajmuje się terapią pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w uczeniu się.

solecka.sylwia@gfo.pl

Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Nowak - Kielbratowska, nowak.magdalena@gfo.pl

 

 

Godziny pracy pracowników Poradni PPP Osiek w roku szkolnym 2016/2017

 

                                

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Ewa Ciemiorek

logopeda SASP

 

11:30 – 16:20

 

11:30 – 16:20

 

11:30 – 16:20

 

10:40 – 16:20

 

11:30 – 15:20

 

Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn

psycholog SASP

 

9:30 – 14:00

 

8:15 – 14:15

 

8:15 – 15:00

 

10:30 – 15:30

 

8:15 – 12:00

 

Agnieszka Gurzyńska – Ellwart

Psycholog SAG, SAL

 

8:00 – 13:00

 

7:45 – 13:00

 

9:00 – 13:00

 

11:00 – 16:15

 

9:45 – 14:15

 

Urszula Rodzik

pedagog

 

-

 

10:30 – 15:15

 

-

 

11:30 – 16:45

 

-

 

Sylwia Solecka

terapia pedagogiczna

 

13:30 – 16:15

 

-

 

13:30 – 16:15

 

12:15 – 17:00

 

13:30 – 14:30