Ewa Ciemiorek – logopeda. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną.

ciemiorek.ewa@gfo.pl

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy. Pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną, prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców. Specjalizuje się w doradztwie zawodowym i diagnozie psychologicznej.

gurzynska.agnieszka@gfo.pl

Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog, socjoterapeuta. Pracuje z dziećmi w szkole podstawowej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, prowadzi zajęcia warsztatowe i konsultacje dla rodziców.

iwanowicz.sylwia@gfo.pl

Urszula Rodzik – pedagog. Specjalizuje się w diagnozie trudności w uczeniu się matematyki oraz diagnozie pedagogicznej na wszystkich etapach edukacji. Udziela wsparcia rodzicom  i nauczycielom w zakresie problemów szkolnych dzieci.

rodzik. urszula@gfo.pl

Sylwia Solecka – w trakcie studiów psychologicznych. Zajmuje się terapią pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w uczeniu się.

solecka.sylwia@gfo.pl

 Pracą zespołu kieruje dyrektor Poradni mgr Magdalena Kielbratowska.

kielbratowska.magdalena@gfo.pl 

Godziny pracy pracowników Poradni PPP Osiek w roku szkolnym 2017/2018

 

                                

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Ewa Ciemiorek

logopeda SASP
Aktywny Trening Słuchowy

 

9:50 – 15:20

 

9:50 – 14:25

 

9:50 – 15:20

 

8:45 – 14:25

 

8:45 – 11:30

 

Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn

psycholog SASP

 

9:30 – 14:00

 

9:30 – 15:00

 

8:15 – 14:15

 

8:15– 14:15

 

8:15 – 12:00

 

Agnieszka Gurzyńska – Ellwart

psycholog SAG, SAL
doradca zawodowy

 

8:30 – 12:30

 

10:00 - 15:00

 

10:30 – 15:30

 

11:00 – 16:00

 

8:30 – 11:30

 

Urszula Rodzik

pedagog
terapia pedagogiczna

 

-

 

8:15 – 15:15

 

-

 

11:30 – 14:30

 

-

 

Sylwia Solecka

psycholog
terapia pedagogiczna

 

13:30 – 16:15

 

-

 

11:40 – 16:15

 

11:30 – 16:15

 

13:30 – 16:15