Ewa Ciemiorek – logopeda, neurologopeda

Pracuje z uczniami z klas 0–7.

Zajmuje się diagnozą logopedyczną i pracą terapeutyczną dotyczącą zaburzeń komunikacji językowej i artykulacji.

Wspiera rodziców i nauczycieli w obszarze problemów dotyczących mówienia i rozumienia mowy.

Od 2016 prowadzi trening słuchowy dla uczniów klas 7. Celem treningu jest stymulowanie uwagi i pamięci słuchowej dotyczącej wszelkiego rodzaju dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także rozwijanie języka i komunikacji.

ciemiorek.ewa@gfo.pl

Urszula Rodzik – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 0-8.

Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej (w tym diagnozie kompetencji matematycznych). Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze uzdolnień i trudności edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się (w tym trudności w uczeniu się matematyki).

rodzik.urszula@gfo.pl

Aneta Mielcarska – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Pracuje z uczniami z klas 3-6.

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspomaga uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i edukacyjnych. Pracuje z dziećmi z trudnościami w pisaniu oraz czytaniu.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się.

mielcarska.aneta@gfo.pl

Agnieszka Bystra – Grabowska – psycholog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta

Pracuje z dziećmi w klasach 0-3 SASP

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, których tematyka dostosowana jest do potrzeb poszczególnych klas. Wspiera dzieci podczas indywidualnych rozmów.

Wspomaga rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych, rozwojowych i wychowawczych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje oraz szkolenia i warsztaty.

bystra.agnieszka@gfo.pl

Katarzyna Topór - psycholog

Pracuje z dziećmi w klasach 4-5.

Udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego rodzicom i dzieciom. Prowadzi treningi, zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów szkolnych i emocjonalnych. Prowadzi także konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.

topor.katarzyna@gfo.pl

Artur Lewandowski – psycholog, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 6-8.

Wspiera uczniów przeżywających kryzysy związane z rozmaitymi wydarzeniami w ich życiu i pomaga w poszukiwaniu nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.

Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.

lewandowski.artur@gfo.pl

 

Godziny pracy pracowników Poradni PPP Osiek w roku szkolnym 2018/2019

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Ewa Ciemiorek
logopeda

terapia logopedyczna SASP, Aktywny Trening Słuchowy kl. 7 SASP

ciemiorek.ewa@gfo.pl

845-1500

845-1500

845-1500

845-1500

845-1130

Urszula Rodzik
pedagog,

diagnoza pedagogiczna w SASP, SAG, SAL
rodzik.urszula@gfo.pl

-

815-1415

-

1130-1430

-

Aneta Mielcarska

pedagog 

terapia pedagogiczna w kl. 4-6 SASP, SAG
mielcarska.aneta@gfo.pl

-

1140-1530

1340-1530

1140-1530

-

Agnieszka Bystra-Grabowska
psycholog

opieka psychologiczna i terapia pedagogiczna w kl. 0-3 SASP
bystra.agnieszka@gfo.pl

1200-1500

-

-

830-1400

830-1500

Katarzyna Topór
psycholog 

opieka psychologiczna w kl. 4-5 SASP, SAG i SAL
topor.katarzyna@gfo.pl

830-1330

805-1105

SWPS

805-1405

SWPS

(co drugi tydzień)

830-1330

-

Artur Lewandowski
psycholog 

opieka psychologiczna w kl. 6-8 SASP, SAG
lewandowski.artur@gfo.pl

1 tydz. miesiąca

800-1400

800-1300

1000-1500

800-1400

-

2 tydz. miesiąca

800-1400

800-1300

1000-1500

-

800-1400

3 tydz. miesiąca

800-1400

800-1300

1000-1500

800-1400

-

4 tydz. miesiąca

800-1400

800-1300

-

800-1400

800-1300