insta

 

 

Ewa Ciemiorek – logopeda, neurologopeda

Pracuje z uczniami z klas 0–7.

Zajmuje się diagnozą logopedyczną i pracą terapeutyczną dotyczącą zaburzeń komunikacji językowej i artykulacji.

Wspiera rodziców i nauczycieli w obszarze problemów dotyczących mówienia i rozumienia mowy.

Od 2016 prowadzi trening słuchowy dla uczniów klas 7. Celem treningu jest stymulowanie uwagi i pamięci słuchowej dotyczącej wszelkiego rodzaju dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także rozwijanie języka i komunikacji.

ciemiorek.ewa@gfo.pl

Urszula Rodzik – pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 0-8.

Specjalizuje się w diagnozie pedagogicznej (w tym diagnozie kompetencji matematycznych). Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze uzdolnień i trudności edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się (w tym trudności w uczeniu się matematyki).

rodzik.urszula@gfo.pl

Aneta Mielcarska – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Pracuje z uczniami z klas 3-6.

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi działania z zakresu profilaktyki trudności edukacyjnych. Wspomaga uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i edukacyjnych. Pracuje z dziećmi z trudnościami w pisaniu oraz czytaniu.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się.

mielcarska.aneta@gfo.pl

Agnieszka Bystra – Grabowska – psycholog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta

Pracuje z dziećmi w klasach 0-3 SASP

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej i pracy terapeutycznej z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, których tematyka dostosowana jest do potrzeb poszczególnych klas. Wspiera dzieci podczas indywidualnych rozmów.

Wspomaga rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów edukacyjnych, rozwojowych i wychowawczych dzieci. Prowadzi indywidualne konsultacje oraz szkolenia i warsztaty.

bystra.agnieszka@gfo.pl

Katarzyna Topór - psycholog

Pracuje z dziećmi w klasach 4-5.

Udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego rodzicom i dzieciom. Prowadzi treningi, zajęcia warsztatowe i psychoedukacyjne dostosowane do potrzeb uczniów.

Wspiera rodziców oraz nauczycieli w obszarze problemów szkolnych i emocjonalnych. Prowadzi także konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.

topor.katarzyna@gfo.pl

Artur Lewandowski – psycholog, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 6-8.

Wspiera uczniów przeżywających kryzysy związane z rozmaitymi wydarzeniami w ich życiu i pomaga w poszukiwaniu nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.

Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.

lewandowski.artur@gfo.pl

 

Godziny pracy pracowników Poradni PPP Osiek w roku szkolnym 2019/2020

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Ewa Ciemiorek

logopeda SASP, Aktywny Trening Słuchowy

ciemiorek.ewa@gfo.pl

800-1300

830-1300

800-1300

800-1300

800-1300

Urszula Rodzik

pedagog, terapia pedagogiczna

rodzik.urszula@gfo.pl

-

830-1430

-

1130-1430

-

Aneta Mielcarska

pedagog, terapia pedagogiczna kl. 4-6

mielcarska.aneta@gfo.pl

1350-1530

1040-1140

1430-1530

1040-1140

1340-1440

1130-1530

-

Agnieszka Bystra-Grabowska

psycholog SASP kl. 0-3

bystra.agnieszka@gfo.pl

-

830-1330

-

830-1400

830-1400

Katarzyna Topór

psycholog SASP kl. 5-6 i SAL

topor.katarzyna@gfo.pl

805-1105

805-1435

805-1435

730-1330

-

Artur Lewandowski

psycholog SASP kl. 4,7-8

lewandowski.artur@gfo.pl

800-1400

800-1000

800-1300

800-1400

-