insta

 

Ciemiorek Ewa – logopeda, neurologopeda

Pracuje z uczniami z klas 0–7

Zajmuje się diagnozą logopedyczną i pracą terapeutyczną dotyczącą zaburzeń komunikacji językowej i artykulacji.

Wspiera rodziców i nauczycieli w obszarze problemów dotyczących mówienia i rozumienia mowy.

Od 2016 prowadzi trening słuchowy dla uczniów klas 7. Celem treningu jest stymulowanie uwagi i pamięci słuchowej dotyczącej wszelkiego rodzaju dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także rozwijanie języka i komunikacji.

ciemiorek.ewa@gfo.pl

 

Chmielewski Łukasz – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Pracuje z uczniami z klas 0-6

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień pedagog specjalny. Od roku szkolnego 2022/23 prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej.

chmielewski.lukasz@gfo.pl

 

Paulina Jakubowicz - pedagog, diagnosta

Pracuje z uczniami z klas 0-8
Zajmuje się diagnostyką dzieci i dorosłych, prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci oraz młodzieży z trudnościami edukacyjnymi. Podczas konsultacji, szkoleń i warsztatów wspiera uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze edukacji i wychowania.

jakubowicz.paulina@gfo.pl

 

Adrianna Okonkowska – psycholog

Pracuje z uczniami z klas 0-3

Udziela wsparcia psychologicznego dzieciom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Organizuje warsztaty mające na celu rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych. Prowadzi konsultacje indywidualne z rodzicami oraz nauczycielami. 

okonkowska.adrianna@gfo.pl

 

Małgorzata Wyszogrodzka - psycholog, trener uważności

Pracuje z uczniami z klas 4-5 i 6b

Absolwentka psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. Jest autorką innowacji pedagogicznej „Kompetencje osobiste i społeczne”. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół uważności i odporności psychicznej

wyszogrodzka.malgorzata@gfo.pl

 

Artur Lewandowski – psycholog, doradca zawodowy

Pracuje z uczniami z klas 6a i 7-8

Wspiera uczniów przeżywających trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami lub w radzeniu sobie z obowiązami szkolnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, pomagające młodzieży w lepszym poznawaniu siebie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów doświadczających niepowodzeń szkolnych.

Poprzez konsultacje indywidualne i psychoedukację, wspiera nauczycieli oraz rodziców, którzy chcą lepiej rozumieć swoje relacje z młodzieżą.

lewandowski.artur@gfo.pl

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Chmielewski Łukasz

 7:15-8:00

14:40-16:20

 7:15-8:00

14:40-16:20

7:15-8:00

14:40-16:20 

 -  -

Ciemiorek Ewa

7:30-12:30

7:30-12:30

7:30-12:30

7:30-12:30

7:30-10:40

Lewandowski Artur

11:00-15:30

-

8:00-14:30

-

8:00-12:00

Okonkowska Adrianna

 -

8:30-15:00

10:30-15:30

8:00-14:00

8:00-13:30

Wyszogrodzka Małgorzata

 8:00-12:30

11:30-15:30 

 -

 8:00-14:30