We wrześniu w Sopockich Szkołach Autonomicznych, Poradnia Osiek zorganizowała

dzień zdrowego stylu życia pod hasłem „Promujemy Zdrowie- wszystko w naszej głowie!”.
Uczniowie rozpoczęli dzień od zdrowego śniadania, które wspólnie przygotowali.
Następnie na każdej z lekcji rozlegał się krótki fragment muzyki z filmu Star Wars, po którym
uczniowie na kilka minut przerywali lekcję po to, by otworzyć okna, wykonać kilka
odprężających ćwiczeń i z nowymi siłami wrócić do przerwanych zajęć. Niektórzy
nauczyciele bardzo twórczo i z zaangażowaniem uczestniczyli w tych ćwiczeniach lub mieli
ciekawe pomysły jak np. schodzenie po schodach z całą klasą. Uczniowie sugerowali potem,
że tak mogłaby wyglądać każda lekcja, nie tylko w tym wyjątkowym dniu.
Na jednej z lekcji przeprowadziłyśmy anonimowe ankiety na temat zdrowego stylu
życia, które są dla nas źródłem cennych informacji. Następnie uczniowie wszystkich klas
SASP i SAG uczestniczyli w prezentacjach na temat zdrowego stylu życia i radzenia sobie ze
stresem. W SAG i w klasach VII SASP mówiliśmy również na temat profilaktyki zachowań
ryzykownych i zaburzeń odżywiania.
W jednej z sal zorganizowałyśmy tzw. Strefę Ciszy, w której przy dźwiękach
relaksacyjnej muzyki i przy kadzidełkach można było kolorować mandale, wyciszyć się lub
nawet poczytać książkę – ta inicjatywa również zyskała aprobatę dzieci, które wyrażały chęć,
żeby taka strefa ciszy była dostępna częściej.
Po południu natomiast, na małej Sali gimnastycznej, można było skorzystać z zajęć
ruchowych-relaksacyjnych metodą Paula Dennisona, których celem było wspomaganie
rozwoju, ale także dobra zabawa.
W ciągu całego dnia na monitorach w naszej szkole pojawiały się informacje o
zdrowym stylu życia, nie tylko o odżywianiu, ale także o pozytywnym myśleniu i innych
czynnikach wpływających na poprawę naszego zdrowia zarówno psychicznego, jak i
fizycznego.
Dzień przebiegał w miłej atmosferze i dostarczył nam wielu inspiracji w jaki sposób
można skuteczniej dbać o dobre samopoczucie zarówno dzieci, jak i nauczycieli.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog SAG i SAL, Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn –
psycholog SASP, Ewa Ciemiorek – logopeda, Urszula Rodzik – pedagog, Sylwia Solecka –
psycholog.
(Wrzesień 2017)

W kwietniu wraz z uczniami z klas szóstych Sopockiej Autonomicznej Szkoły

Podstawowej omawialiśmy temat podejmowania decyzji. Zastanawialiśmy się wspólnie,

czym jest decyzja, jak dochodzi do jej podjęcia oraz czy samo jej podjęcie oznacza, że

podejmiemy również działanie. Podczas różnych ćwiczeń doszliśmy do wniosku, że do

realizacji nie wystarczy samo podjęcie decyzji. Ważna jest także nasza motywacja – zarówno

wewnętrzna, jak i zewnętrzna oraz to, jakie mamy obiektywne możliwości do działania.

Podczas pierwszego ćwiczenia doświadczaliśmy, jak nasz sposób myślenia o sobie i

innych wpływa na nasze umiejętności podejmowania decyzji. Następne ćwiczenie pokazało

nam, jak podejmujemy decyzje w trudnych sytuacjach, jak ważne jest nasze doświadczenie,

nasza samoocena i otwartość na innych. Ćwiczyliśmy również umiejętność grupowego

podejmowania decyzji. Uczniowie analizowali, czy łatwiej jest nam podejmować decyzje

indywidualnie czy grupowo – okazało się, że nie zawsze jest to oczywiste.

Na koniec zastanawialiśmy się, co nam przeszkadza w podejmowaniu decyzji. Jakie

uczucia mają wówczas na nas wpływ? Wszyscy byli zgodni, że przyczyną utrudniającą analizę

sytuacji jest najczęściej strach. I na pewno podczas kolejnych spotkań będziemy zastanawiać

się nad tym, jak sobie z tym strachem radzić.

Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog
(Maj 2017)

W kwietniu w klasach pierwszych pracowaliśmy wspólnie nad tematem stanów psychicznych nazywanych uczuciami. Zadaliśmy sobie pytanie: czy rozpoznawanie swoich stanów uczuciowych, jak również uczuć innych osób – to proste zadanie? Zastanawialiśmy się również nad tym, w jaki sposób wyrażamy emocje za pomocą gestów i zachowania.

Podczas zajęć okazało się, że nie zawsze łatwo przychodzi nam nazwanie uczuć, które przeżywamy. Dzieci nie zawsze potrafią też właściwie odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek. A niewłaściwa interpretacja uczuć może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów i sprzeczek, które wywołują w nas dodatkowe, nieprzyjemne emocje. Podczas wspólnych ćwiczeń i zabaw uczyliśmy się odczytywać uczucia, które przeżywają nasi koledzy i koleżanki, oraz zastanawialiśmy się, jak pomóc innym w poradzeniu sobie z różnymi emocjami. Praca ta pokazała nam, że niełatwo jest rozumieć i akceptować odczucia innych, ale ma to ogromną wartość.
Mamy w planach dalszą pracę nad jak najlepszym rozumieniem siebie nawzajem, aby dzięki temu czuć się dobrze w grupie rówieśniczej. I choć na pewno czeka nas jeszcze niejeden „uczuciowy” kryzys, to mamy nadzieję, że wspólnie sobie z nim poradzimy.

Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn – psycholog
(Kwiecień 2017)

W marcu z najmłodszymi uczniami naszej szkoły rozpoczęliśmy lekturę książki „Rady nie od parady” – czyli wierszyki z morałem. Dzieci z zaciekawieniem słuchały kolejnych przygód bohaterów poszczególnych opowiadań. Same bardzo chętnie przytaczały przygody z własnego życia doskonale pasujące do omawianych treści. Zastanawialiśmy się, czy warto się dzielić tym, co mamy, czy ważne jest, żeby sobie pomagać i jak uczyć się na błędach własnych i innych. Zdarzało się, że niektórych ponosiła wyobraźnia w owych opowiadaniach własnych historii, ale dzięki temu odkrywaliśmy drzemiące w nas potencjały i nasze własne mocne strony. W kolejnych miesiącach planujemy dalszą lekturę z nadzieją na równie ciekawe historie naszych bohaterów.

Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn – psycholog
(Marzec 2017)

W minionych tygodniach w Sopockiej Szkole Autonomicznej wiele czasu

poświęciliśmy zajęciom i rozmowom dotyczącym atmosfery w klasie. Młodsi uczniowie

tworzyli plakaty dotyczące swojej klasy, jej mocnych i słabych stron, tego, co w klasie dobre a

co złe, tego, co pomaga i tego, co przeszkadza. Okazało się, że w początkowej fazie pracy

łatwiej było dzieciom skupiać się na trudnych sprawach. Podczas rozmowy uczniowie

przyznali, że w domu częściej są pytani o negatywne rzeczy, jakie wydarzyły się w szkole,

zdecydowanie rzadziej mają okazję zastanowić się nad tym, co było pozytywne i przyjemne.

Dlatego też chcemy kontynuować pracę i skupić się na tym, co dobre, co sprawia nam radość

oraz nad tym, jak poprawić to, co nam przeszkadza.

W klasach starszych uczniowie wypełniali ankiety oraz brali udział w dyskusji. Tu

mocno zarysowują się różnice między płciami. Widać wyraźny podział. I choć wszyscy mają

podobne cele – akceptacja, przynależność do grupy, pozytywne relacje rówieśnicze, poczucie

równości i sprawiedliwości, to okazuje się, że niełatwo jest wspólnie te cele osiągać. Wyniki

ankiet wskazują nam, w jakim kierunku będziemy podążać podczas wspólnej pracy.

Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog SASP
(styczeń - luty 2017)

Na przełomie stycznia i lutego, czyli w okresie poprzedzającym zimowe ferie, wiele czasu poświęciliśmy w SASP na rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Naszym celem było uświadomienie uczniom, jak bezpiecznie zachowywać się podczas zabaw i sportów zimowych, oraz rozwijanie u nich myślenia przyczynowo-skutkowego. Uczniowie omawiali różne sytuacje szukając właściwego rozwiązania, wskazując propozycje bezpiecznego zachowania, analizując różne przyczyny i skutki danej sytuacji. Starali się decydować, które miejsca są bezpieczne i kiedy jesteśmy odpowiednio przygotowani do danej aktywności. Ważnym elementem rozmowy było przytaczanie przez uczniów przykładów różnych sytuacji, z którymi się zetknęli, i dokonywanie ich oceny pod kątem bezpieczeństwa. Okazuje się, że nie zawsze wiemy, jak się zachować właściwie. Nie zawsze też potrafimy wcześniej zastanowić się nad skutkami planowanych działań, co pod względem zachowania bezpieczeństwa jest elementem kluczowym. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie skorzystają z rad, jakich sobie nawzajem udzielali i spędzą bezpieczne i niezapomniane ferie!

Styczeń i luty 2017, Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog SASP

Pomysłowość uczniów w wymyślaniu historii nawiązujących do gry STORYLINE nie zna granic (więcej na temat zasad gry można przeczytać tutaj: http://liberopatronum.blogspot.com/2015/10/gra-storyline.html ). Nagrania, które ukazują się na blogu szkoły, zaskakują, bawią i wzbudzają podziw dla wyobraźni młodych autorów.

Autorzy gry spotkali się ostatnio z młodymi twórcami, by omówić kolejny etap ich pracy. Spotkanie dotyczyło intonacji wypowiedzi, modulacji głosu, wyrazistości wymowy.
Uczniowie poprzez wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych mieli okazję sprawdzić na sobie, jakie trzeba spełnić warunki, by mówić wyraziście. Wypowiedzieliśmy walkę bylejakości wymowy.
Pamiętajmy, by nie mówić niedbale, niechlujnie, monotonnie. Nie zaciskajmy szczęk, nie mówmy zbyt szybko, nie pozbawiajmy mowy pauz i akcentów!

Styczeń 2017, Ewa Ciemiorek – logopeda SASP

Grudzień w klasach młodszych w SASP upływał w bardzo przyjemnej atmosferze. Dzieci

pochłonięte były przygotowaniem do różnych okołoświątecznych przedstawień, w tym

jasełek, wspólnego kolędowania, Dnia Anioła czy zaangażowania we wspólne akcje

charytatywne. Pomiędzy tym intensywnie upływającym czasem pojawiały się różne trudne

refleksje w związku ze zbliżającymi się świętami. Wspólne śpiewanie kolęd, omawianie

domowych przygotowań, tradycji czasami powodowało małe smuteczki. Na szczęście

wspólne rozmowy, wsparcie kolegów i koleżanek okazało się bezcenną pomocą i najlepszym

lekarstwem na wszystkie smutne buźki. Był to bardzo dobry moment na dyskusje

o pomaganiu, uważności na siebie nawzajem oraz o tym, że warto dzielić się swoimi

uczuciami i szukać wsparcia u innych.

Grudzień 2016, Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog

W listopadzie rozpoczęliśmy w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej Świąteczną Akcję Charytatywną. W związku z tym podczas zajęć dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy o pomaganiu innym. Zastanawialiśmy się, czy i dlaczego warto bezinteresownie pomagać ludziom, szczególnie tym słabszym i pokrzywdzonym. Rozmawialiśmy też o tym, dlaczego inni potrzebują naszej pomocy i o tym, że nigdy nie wiadomo, jak potoczy się nasze życie. Warto pamiętać o tym, że to, co wysyłamy w świat, prędzej czy później do nas wróci. Jeśli dzielimy się tym, co mamy, wysyłamy innym dobro, pomoc, nasz czas – to często to samo spotka nas ze strony innych ludzi. Musimy pamiętać, że los bywa zwrotny, szybko może się odmienić. Nigdy nie wiadomo, kiedy my sami będziemy potrzebowali pomocy. Pomaganie innym daje też nam samym wiele korzyści. Sprawia, że czujemy się lepsi, bardziej wartościowi. Pomaganie nadaje sens naszemu życiu. Dzięki temu, że słuchamy innych, rozumiemy ich potrzeby możemy dowiedzieć się wiele o nas samych. Pamiętajmy, że warto dzielić się z innymi i pomagać im na miarę swoich możliwości. Bezinteresowna pomoc sprawia, że świat wokół nas staje się lepszym miejscem. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Sopockiej Szkoły Autonomicznej po raz kolejny ogromna ilość darów trafiła do potrzebujących rodzin z Sopotu. W okresie Świąt jest to szczególny gest. To czas, kiedy każdy z nas może być Świętym Mikołajem. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Listopad i Grudzień 2015, Sylwia Iwanowicz-Sawczyszyn – psycholog SASP

W listopadzie gdański i sopocki zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Osiek”

wspólnie zorganizował dla nauczycieli Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej

spotkanie warsztatowo – szkoleniowe dotyczące współpracy z rodzicami. W grupach

pracowaliśmy nad konkretnymi sytuacjami, dotyczącymi komunikacji pomiędzy rodzicem

a nauczycielem. Wspólnie staraliśmy się wypracować różne konstruktywne sposoby radzenia

sobie podczas trudnych rozmów, zrozumieć perspektywę drugiej strony. Temat wywołał

wiele emocji, zaangażowania i owocną burzę mózgów. Mamy nadzieję, że spotkanie

pozytywnie wpłynie na dalsza pracę i pozwoli z innej perspektywy spojrzeć na

współdziałanie z rodzicami.


Listopad 2016, Justyna Bilska – pedagog SASP i ISG, Sylwia Iwanowicz – Sawczyszyn –

psycholog SASP, Magdalena Olszowska – psycholog GASP