insta

Uczniowie
Wpieranie w radzeniu sobie w relacjach społecznych
Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi
Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi
Zajęcia warsztatowe adekwatne do potrzeb
Zajęcia psychoedukacyjne
Praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych
Badania socjometryczne
Terapia pedagogiczna
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
Diagnoza i terapia logopedyczna

Nauczyciele
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego i klasowego programu wychowawczego
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego programu profilaktyki
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem klasy
Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów rozwojowych uczniów
Konsultacje indywidualne
Warsztaty i szkolenia
Materiały psychoedukacyjne

Rodzice
Wsparcie w procesie wychowania dzieci
Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Indywidualne konsultacje
Grupowe warsztaty psychoedukacyjne
Materiały psychoedukacyjne