insta

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego znajduje się tutaj.

Osobą odpowiedzialną za realizację doradztwa zawodowego w SASP jest Artur Lewandowski - psycholog, doradca zawodowy.