insta
logo stypendium

Stypendium dla Olgi Palikowskiej w dziedzinie matematyki, która została dwukrotnie nagrodzona stypendiami za rok szkolny 2018/2019:

1)      Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanym ze środków budżetu samorządu województwa,

2)      Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach  „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja”.

Gratulujemy Oldze oraz rodzicom i nauczycielom, którzy wspomagają Olgę w codziennej pracy i rozwoju jej talentów.

 

 

30.10.2019 r. 
Dorota Kuzebska

 
 
 
 
herb żukowa        Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymują:
           1. Aleksandra Biłanicz
           2. Antoni Biłanicz
        Rada Nauczycieli oraz Dyrekcja SSA serdecznie gratulują i życzą dalszych sukcesów. 
 
 
 
02.09.2019 r. 
Dorota Kuzebska
 
 
herb sopotu   Serdeczne gratulacje dla uczniów SSA, którzy otrzymali Stypendium Prezydenta Sopotu: 
   1. Pola Gajzler - absolwentka SASP
   2. Nina Arcisz - absolwentka SASP
   3. Kalina Kalwasińska - klasa 8b SASP
   4. Zofia Panek - klasa 8b SASP
   5. Katja Zimny -  klasa 8b SASP
   6. Julia Hintz klasa 8a SASP
                     7. Aleksandra Wasiewicz - klasa 8b SASP
                     8. Maciej Karwik - absolwent SASP
                     9. Kamil Manowiecki - klasa 2 SAL
 
05.11.2019 r. 
Dorota Kuzebska