insta

herb sopotuDyrekcja i Rada Nauczycieli Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej składają gratulacje uczniom, którzy otrzymali wyróżnienia w postaci Stypendium Prezydenta Sopotu w trzech    kategoriach: naukowej, sportowej i społecznej. 

Podziwiamy trud i pasję, jaką nasi uczniowie wykazują każdego dnia poświęcając się nauce, rozwijaniu swoich talentów sportowych czy niosąc pomoc innym w ramach wolontariatu czy  pracy na rzecz środowiska lokalnego. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych i życiowych!
 
 
Wyróżnieni uczniowie SASP w kategorii naukowej: 
 
Wolska Milena 
Poszewiecka Małgorzata 
Sadowska Maja 
Romulewicz Lena 
Kulik Laura 
 
 
Wyróżnieni uczniowie SASP w kategorii sportowej: 
 
Wasiewicz Malwina 
Wawrzkiewicz Inka 
Wawrzkiewicz Tola 
 
Wyróżnieni uczniowie SASP w kategorii społecznej: 
 
Piotrowska Aleksandra
 
 
Dorota Kuzebska
(30.09.2022)
 

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom:

Milenie Wolskiej
Małgorzacie Poszewieckiej

wyróżnienia i nagrodzenia Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2021/2022 – finansowanych z budżetu województwa pomorskiego.

Gratulujemy

Milenie Wolskiej
Małgorzacie Poszewieckiej
Julii Banackiej

wyróżnienia i nagrodzenia 

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2022/2023 w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
 
Życzymy naszym absolwentkom dużo radości i satysfakcji z nauki w szkołach ponadpodstawowych. 
Nauczyciele i dyrekcja Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej.
 
 
Dorota Kuzebska
(26.10.2022)