insta
logo stypendium

Stypendium dla Olgi Palikowskiej w dziedzinie matematyki, która została dwukrotnie nagrodzona stypendiami za rok szkolny 2018/2019:

1)      Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanym ze środków budżetu samorządu województwa,

2)      Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach  „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja”.

Gratulujemy Oldze oraz rodzicom i nauczycielom, którzy wspomagają Olgę w codziennej pracy i rozwoju jej talentów.

 

 

30.10.2019 r. 
Dorota Kuzebska

 
 
 
 
herb żukowa        Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymują:
           1. Aleksandra Biłanicz
         2. Antoni Biłanicz
        Rada Nauczycieli oraz Dyrekcja SSA serdecznie gratulują i życzą dalszych sukcesów. 
 
 
 
02.09.2019 r. 
Dorota Kuzebska
 
 
Serdeczne gratulacje dla uczniów SSA, którzy otrzymali Stypendium Prezydenta Sopotu: 
 
1. Pola Gajzler - absolwentka SASP
2. Nina Arcisz - absolwentka SASP
3. Kalina Kalwasińska - klasa 8b SASP
4. Zofia Panek - klasa 8b SASP
5. Katja Zimny -  klasa 8b SASP
6. Julia Hintz klasa 8a SASP
7. Aleksandra Wasiewicz - klasa 8b SASP
8. Maciej Karwik - absolwent SASP
9. Kamil Manowiecki - klasa 2 SAL
SYPENDYŚCI SOPOTU 2019w
 
Dyrekcja i nauczyciele SSA
(05.11.2019)