logo 2Szanowni Państwo!
Niezmiernie nam miło ogłosić, że również ostatni - ogólnopolski sprawdzian w 6 klasie zakończył się w naszej szkole sukcesem. SASP zaklasyfikował się pod względem wyników z każdej części sprawdzianu w najwyższych stopniach staninowych opracowanych dla całego kraju (załacznik 1). Poniżej przedstawiamy wyniki SASP na tle województwa pomorskiego i Polski. Uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian 5.04.2016 r. w dwóch częściach. Część pierwsza obejmowała język polski i matematykę, a część druga język obcy (36 uczniów SASP wybrało j.angielski, a 3 j.niemiecki).
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom SASP, szczególnie przygotowującym uczniów do sprawdzianu z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego.

Jesteśmy dumni z naszych szóstoklasistów i życzymy im wielu sukcesów zarówno w gimnazjum, jak i w życiu osobistym.

Dyrektor Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej
Ewa Juraszek

Zastępca dyrektora Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej
Dorota Kuzebska

skala staninowa - plik do pobrania