insta
Osiągnięcia naszych ósmoklasistów na poziomie ogólnopolskim:
 
I. Tytuł finalisty I Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w roku szkolny 2019.2020 zdobyli uczniowie klas ósmych:
1. Julia Hintz
2. Wiktoria Kamińska
3. Katia Zimny 
4. Kuba Kaźmierczak 
5. Ewa Kujawa 
 
II. Tytuł finalisty XV Olimpiady Matematycznej Juniorów ( 2019/2020) zdobyła uczennica klasy ósmej Olga Palikowska 
  
Tytuł finalisty w.w olimpiad uprawnia do:
-  zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z zakresu danego przedmiotu i jest jednoznaczne z uzyskaniem 100 % wyniku z tego przedmiotu na egzaminie 
-  przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe    

 

Wyniki Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020

Serdecznie gratulujemy uczniom SASP, którzy wygrywając kolejne etapy konkursów przedmiotowych, przeszli do najwyższych eliminacji szczebla wojewódzkiego i zdobyli zaszczytne tytuły laureata lub finalisty. Gratulujemy wytrwałości i wiedzy!

 

  1. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Paweł Karaszewski - tytuł laureata

Olga Palikowska – tytuł laureata

 

  1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Julia Hintz – tytuł laureata

Wiktoria Kamińska – tytuł finalisty

Kuba Kaźmierczak – tytuł finalisty

Mateusz Ruciński – tytuł finalisty  

Katja Zimny – tytuł finalisty

 

  1. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Oskar Gröning – tytuł finalisty  

6b, Zofia Panek – tytuł finalisty  

Tomek Kisielewski – tytuł finalisty  

Katja Zimny – tytuł finalisty  

Julia Hintz – tytuł finalisty  

Kalina Kalwasińska – tytuł finalisty  

Antonina Sadowska – tytuł finalisty  

Natalia Monkiewicz – tytuł finalisty  

Laura Kulik – tytuł finalisty  

Jan Taczkowski – tytuł finalisty   ,

Julia Banacka – tytuł finalisty  

Natalia Kamińska – tytuł finalisty  

 

Tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim zwalnia ucznia z Egzaminu Ósmoklasisty z zakresu danego przedmiotu i jest jednoznaczne z uzyskaniem 100 % wyniku z zakresu tego przedmiotu. Laureaci przyjmowani są w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.

Finaliści konkursów uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Poniżej szczegółowa tabela finalistów i laureatów kolejnych eliminacji w SASP:

Lp

Przedmiot konkursu

Etapy konkursów

Finaliści i laureaci kolejnych etapów konkursu

1

Język polski

Etap szkolny

Julia Grzanka 8a, Anika Pawłowska 8a, Julia Hinz 8a, Katja Zimny 8b

Etap rejonowy

Julia Grzanka 8a, Julia Hintz 8a

Etap wojewódzki

Tytuł finalisty: Julia Grzanka 8a, Julia Hintz 8a

2

Język angielski

Etap szkolny

Katja Zimny 8b, Ewa Kujawa 8a, Jakub Kaźmierczak 8b, Wiktoria Kamińska 8a, Alexander Janiak 8b, Julia Hintz 8a   Natalia Monkiewicz 5a, Mateusz Ruciński 6c

Etap rejonowy

Julia Hintz 8a, Kuba Kaźmierczak 8b, Katja Zimny 8b, Mateusz Ruciński 6c, Wiktoria Kamińska 8a

Etap wojewódzki

Tytuł laureata: Julia Hintz 8a

Tytuł finalisty: Kuba Kaźmierczak 8b, Katja Zimny 8b, Mateusz Ruciński 6c, Wiktoria Kamińska 8a

3

Język niemiecki

Etap szkolny

Oskar Gröning 6b, Zofia Panek 8b, Tomek Kisielewski 8a, Katja Zimny 8b, Julia Hintz 8a, Kalina Kalwasińska 8b, Antonina Sadowska 6c, Natalia Monkiewicz 5a, Laura Kulik 5a, Natalia Leżuchowska 8b, Jan Taczkowski 6c, Olga Kowalczyk 7a, Wiktoria Kamińska 8a, Karol Krygier 8a, Julia Banacka 6c, Maksym Kowalewski 8a, Wiktoria Maciejewska 8a, Jakub Kaźmierczak 8b, Szymon Leszczewicz 7a, Natalia Kamińska 7a, Zuzanna Marzec 6c

Etap rejonowy

Oskar Gröning 6b, Zofia Panek 8b, Tomek Kisielewski 8a, Katja Zimny 8b, Julia Hintz 8a, Kalina Kalwasińska 8b, Antonina Sadowska 6c, Natalia Monkiewicz 5a, Laura Kulik 5a, Jan Taczkowski 6c, Julia Banacka 6c, Natalia Kamińska 7a

Etap wojewódzki

Tytuł finalisty: Oskar Gröning 6b, Zofia Panek 8b, Tomek Kisielewski 8a, Katja Zimny 8b, Julia Hintz 8a, Kalina Kalwasińska 8b, Antonina Sadowska 6c, Natalia Monkiewicz 5a, Laura Kulik 5a, Jan Taczkowski 6c, Julia Banacka 6c, Natalia Kamińska 7a

4

Matematyka

etap szkolny

Olga Palikowska 8b, Katja Zimny 8b, Paweł Karaszewski 8b

etap rejonowy

Olga Palikowska 8b, Paweł Karaszewski 8b

etap wojewódzki

Tytuł laureata: Olga Palikowska 8b, Paweł Karaszewski 8b

5

Fizyka

etap szkolny

Olga Palikowska 8b

etap rejonowy

-

etap wojewódzki

-

6

Geografia

etap szkolny

Michał Śleszyński 7b, Katia Zimny 8b, Natalia Leżuchowska 8b, Krzysztof Karwik 7a, Wit Dobrowodzki 7a, Olga Palikowska 8b, Zofia Panek 8b, Wiktot Przedlacki 6a, Jeremi Konefał 6c

etap rejonowy

-

etap wojewódzki

-

7

Historia

etap szkolny

Borys Haras – Cejrowski 7a

etap rejonowy

-

etap wojewódzki

-