insta

Serdecznie gratulujemy uczennicom SASP za wybitne osiągnięcia w nauce i uzyskanie tytułów laureata i finalisty 

Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Laura Kulik  uzyskała tytuł Laureata,

Nikola Szyca  uzyskała tytuł Finalisty.

Dziękujemy nauczycielom za profesjonalizm, pasję i zaangażowanie w pracy z uczniami!

Tytuł laureata konkursu kuratoryjnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty i prawem oświatowym dają uczniowi uprawnienia:

  • zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z zakresu przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku 100 % na zaświadczeniu z egzaminu z tego przedmiotu,
  • przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Finaliści konkursów kuratoryjnych uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (10 punktów).


Dorota Kuzebska
(08.03.2023)