insta

Składamy serdeczne gratulacje uczniom SASP za wybitne osiągnięcia w nauce i uzyskanie tytułów laureata lub finalisty w Konkursach Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Pomorskiego oraz Olimpiadach dla Uczniów Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

 

Dziękujemy nauczycielom za profesjonalizm a zarazem pasję i zaangażowanie w pracy z uczniami!

 

Tytuł laureata konkursu kuratoryjnego oraz tytuły laureata i finalisty olimpiady zgodnie z ustawą o systemie oświaty, prawem oświatowym oraz komunikatami MEN dają uczniowi uprawnienia:

  • zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z zakresu przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku 100 % na zaświadczeniu z egzaminu z tego przedmiotu,
  • przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych. 

 

Finaliści konkursów kuratoryjnych uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/22:

I.   Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Tytuł laureata:

Natalia Węgrzyńska 8c

Małgorzata Poszewiecka 8a

II.  Olimpiada Historyczna Juniorów

Tytuł laureata:

Leopold Wójcikiewicz 8b

 

Konkursy Przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022

I. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Tytuł laureata:

 Milena Wolska 8a                                           

Tytuł finalisty:

Małgorzata Poszewiecka 8a

II. Wojewódzki Konkurs z Fizyki

Tytuł laureata:

Maja Sadowska 8c

Milena Wolska 8a                             

Tytuł finalisty:

Julia Banacka 8c

III. Wojewódzki Konkurs z Chemii

Tytuł finalisty:  

Julia Banacka 8c

IV. Wojewódzki Konkurs z Biologii

Tytuł laureata:

Natalia Węgrzyńska

V. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Tytuł finalisty:                                                                                                      

Julia Banacka 8c

Laura Kulik 7a

Małgorzata Poszewiecka 8a

Igor Strzyżyński 8c

Jan Taczkowski 8c

Michalina Wojciechowska 7a

 

Dorota Kuzebska
(31.05.2022)