insta

Wyniki Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Składamy serdeczne gratulacje uczniom SASP za wybitne osiągnięcia w nauce i uzyskanie w Konkursach Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2020/202021 oraz w Olimpiadach Juniorów zaszczytnych tytułów LAUREATA lub FINALISTY.

Dziękujemy nauczycielom za ich niesamowitą pasję, życzliwość i zaangażowanie w pracę z uczniami!

Wyniki Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021:

 

I. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

TYTUŁ LAUREATA

Krzysztof Karwik, kl.8a
Natalia Kamińska, kl. 8a

TYTUŁ FINALISTY 

Wit Dobrowodzki, kl. 8a 

II. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 

           TYTUŁ FINALISTY
           Antonina Sadowska, kl 8a

III. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

          TYTUŁ LAUREATA

Mateusz Ruciński, kl.7c

TYTUŁ FINALISTY 

Julia Banacka, kl.7c 

Natalia Monkiewicz, kl 6a
Zoe Corbett, kl. 8a
Antoni Szwaj, kl. 8a

IV. Wojewódzki Konkurs z Fizyki

TYTUŁ LAUREATA
Krzysztof Karwik , kl.8a

TYTUŁ FINALISTY 

Maja Sadowska, kl.7c

Alicja Baberowska, kl. 8b

V. Wojewódzki Konkurs z Geografii

TYTUŁ LAUREATA
Witt Dobrowodzki, kl.8a

VI. Wojewódzki Konkurs z Chemii

TYTUŁ FINALISTY 

Michał Śleszyński, kl.8b


VII. Wojewódzki Konkurs z Biologii

TYTUŁ LAUREATA
Natalia Kamińska, kl.8a

VIII. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

TYTUŁ LAUREATA
Julia Banacka, kl. 7c

Natalia Monkiewicz, kl. 6a

Antonina Sadowska, kl. 8a

Laura Kulik, kl. 6a

Olga Kowalczyk, kl. 8a                                                                                  

TYTUŁ FINALISTY

Igor Strzyżyński, kl. 7c

Krzysztof Karwik, kl. 8a

Wyniki Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów:

TYTUŁ LAUREATA
Zoe Corbett
Olga Kowalczyk
Tosia Sadowska
Antek Szwaj
Lena Golonka
Mateusz Ruciński

TYTUŁ FINALISTY

Krzysztof Karwik

Informujemy, że uzyskanie tytułu Laureata konkursów kuratoryjnych oraz tytułu Laureata i Finalisty Olimpiady zgodnie z ustawą o systemie oświaty, prawem oświatowym oraz komunikatami MEN dają uczniowi uprawnienia:

  • zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z zakresu przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku 100 % na zaświadczeniu z egzaminu z tego przedmiotu,
  • przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych.  

Finaliści konkursów uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

Wyniki Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Lp

Przedmiot konkursu

Etapy konkursów

Finaliści etapu

1

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Etap szkolny

Natalia Monkiewicz (6a), Małgorzata Rutkowska (8b), Antonina Sadowska (8a)

Etap rejonowy

Antonina Sadowska (8a)

Etap wojewódzki

Tytuł finalisty:

Antonina Sadowska 8a

2

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Etap szkolny

Konrad Sudziarski (7c), Natalia Monkiewicz (6a), Mateusz Ruciński (7c), Antoni Szwaj (8a), Julia Banacka (7c), Krzysztof Karwik (8a), Antonina Szadowska (8a), Zoe Corbett (8a), Lena Golonka (8b), Paweł Kowalski (8b), Olga Kowalczyk (8a)

Etap rejonowy

Julia Banacka (7c), Mateusz Ruciński (7c), Natalia Monkiewicz (6a), Zoe Corbett (8a)

Etap wojewódzki

Tytuł laureata:

Mateusz Ruciński 7c

Tytuł finalisty:

Julia Banacka 7c, Natalia Monkiewicz 6a, Zoe Corbett 8a, Antoni Szwaj 8a

3

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Etap szkolny

Banacka Julia (7c), Bereźnicka Julia (8b), Kamińska Natalia (8a), Karwik Krzysztof (8a), Kowalczyk Olga (8a), Kulik Laura (6a), Monkiewicz Natalia (6a), Rudziks Zuzanna (8a), Sadowska Antonina (8a), Strzyżyński Igor (7c), Taczkowski Jan (7c)

Etap rejonowy

Julia Banacka (7c), Natalia Monkiewicz (6a), Antonina Sadowska (8a), Laura Kulik(6a), Olga Kowalczyk (8a), Igor Strzyżyński (7c), Krzysztof Karwik (8a)

Etap wojewódzki

Tytuł laureata:

Julia Banacka 7c, Natalia Monkiewicz 6a, Antonina Sadowska 8a, Laura Kulik 6a, Olga Kowalczyk 8a

Tytuł finalisty:

Igor Strzyżyński 7c, Krzysztof Karwik 8a

4

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Etap szkolny

Baberowska Alicja (8b), Dobrowodzki Wit (8a), Kamińska Natalia (8a), Karwik Krzysztof (8a)

Etap rejonowy

Wit Dobrowodzki (8a), Natalia Kamińska (8a), Krzysztof Karwik (8a)

Etap wojewódzki

Tytuł laureata:

Natalia Kamińska 8a, Krzysztof Karwik 8a

Tytuł finalisty:

Wit Dobrowodzki 8a

5

Wojewódzki Konkurs z Fizyki

Etap szkolny

Maja Sadowska (7c), Julia Banacka(7c), Wit Dobrowolski (8a), Natalia Kamińska (8a), Alicja Baberowska (8b) , Krzysztof Karwik (8a)

Etap rejonowy

Maja Sadowska (7c), Krzysztof Karwik (8a), Alicja Baberowska (8b)

Etap wojewódzki

Tytuł laureata:

Krzysztof Karwik 8a

Tytuł finalisty: Maja Sadowska 7c, Alicja Baberowska 8b

6

Wojewódzki Konkurs z Geografii

Etap szkolny

Wit Dobrowodzki (8a), Michał Śleszyński (8b), Olga Kowalczyk (8a)

Etap rejonowy

Wit Dobrowodzki (8a)

Etap wojewódzki

Tytuł laureata:

Wit Dobrowodzki 8a

7

Wojewódzki Konkurs z Biologii

Etap szkolny

Natalia Kamińska (8a), Michał Śleszyński (8b), Julia Banacka (7c)

Etap rejonowy

Natalia Kamińska (8a)

Etap wojewódzki

Tytuł laureata:

Natalia Kamińska 8a

8

Wojewódzki Konkurs z Chemii

Etap szkolny

Michał Śleszyński (8b), Wit Dobrowodzki (8a)

Etap rejonowy

Michał Śleszyński (8b)

Etap wojewódzki

Tytuł finalisty:

Michał Śleszyński 8b