insta

Wyniki egzaminu ósmoklasisty obok ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są główną częścią punktacji przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wyniki naszych tegorocznych ósmoklasistów są rewelacyjne i na pewno otworzą im drzwi do wymarzonych szkół.
Poniżej prezentujemy wyniki Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej (3 klasy ósme i 54 uczniów) na tle powiatu Sopot, województwa pomorskiego oraz Polski. 

We wszystkich porównywanych poziomach nasze wyniki są zdecydowanie wyższe.
Cieszymy się, że praca, trud i pasja jakie włożyli uczniowie i nauczyciele w przygotowania do egzaminu przyniosły oczekiwane efekty.
Gratulujemy!
 
wyniki Obraz1
 
 
 
 

 

Dorota Kuzebska
(07.07.2022 r.)