Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoją działalność 1 września 1995 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa wraz z Sopockim Autonomicznym Gimnazjum oraz Sopockim Autonomicznym Liceum tworzą Sopockie Szkoły Autonomiczne.

KONCEPCJA DYDAKTYCZNA - Nowoczesna szkoła z tradycjami

Koncepcja dydaktyczna została opracowana przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową. Podlega ona ciągłej ewaluacji z uwzględnieniem m.in. zmian prawnych oraz cywilizacyjnych współczesnego świata.
Zgodnie z hasłem przewodnim nasza szkoła oferuje nowoczesną edukację opartą o ciekawe i rozwijające metody pracy, a jednocześnie osadzona jest w tradycji. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Każdy uczeń otoczony jest opieką i wsparciem, aby mógł rozwijać swoje zdolności i pasje.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej

Dużą wagę przykładamy do pracy nad rozpoznaniem oraz rozwijaniem predyspozycji i zainteresowań uczniów, dlatego proponujemy zajęcia dla uczniów klas I - VIII z grafiki komputerowej i pływania oraz
inne zajęcia dodatkowe w ofercie obowiązkowej:

  • w klasie 0 - jazda na rolkach
  • w klasie I - zabawy matematyczne po angielsku, szachy,
  • w klasach II - III szachy,
  • w klasie IV - science, projekty edukacyjne, laboratorium przyrodnicze
  • w klasie V - VI projekty edukacyjne
  • w klasie VII - projekty interdyscyplinarne w języku angielskim.

Nauczanie języków obcych i dwujęzyczność

Uczniowie naszej szkoły obowiązkowo uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego, a od klasy VII oprócz obowiązkowego j. angielskiego do wyboru mają język niemiecki lub hiszpański. W klasie 0 odbywają się po dwie godziny z języka niemieckiego i trzy języka angielskiego tygodniowo, potem są już po trzy godziny zajęć każdego języka obcego.
Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy zaawansowania, przeprowadzane są testy diagnostyczne. Zajęcia w klasach IV-VIII odbywają się w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Od klasy IV prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne poprzez metodę CLIL Odbywa się ono na zajęciach przyrody, geografii, biologii, muzyki, fizyki.

Oferta dodatkowa

Oprócz zapewnienia opieki w czasie świetlicowym oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych:

  • zajęcia artystyczne, np. chór szkolny, plastyka po angielsku, decupage
  • zajęcia językowe, np. , Certyfikat (przygotowanie do certifikatów YLE), koło teatralne w języku niemieckim, gry i zabawy z językiem angielskim
  • zajęcia sportowe, np. rolki dla początkujących i zaawansowanych, łyżwy, piłka nożna, areobic,
  • zajęcia tematyczne, np. Odyseja Umysłu, koło ekologiczne, koło mitologiczne, literackie, zabawy z kostką Rubika, matematyka konkursowa, spotkania z Melpomeną, brydż, programowanie.

Zajęcia dodatkowe są podzielone tak, aby uczniowie każdego rocznika mogli wybrać coś interesującego dla siebie. Uczniowie klas I - III przebywają w świetlicy dla dzieci młodszych, gdzie odbywają się interesujące zajęć projektowe. Dla uczniów klas IV-VIII oferujemy dodatkowo cichą świetlicę. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą treningi piłki nożnej, siatkowej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Na początku roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają na wyjazdy integracyjne lub wycieczki tematyczne, a w czerwcu każda klasa jedzie na Zieloną Szkołę. W ciągu każdego roku szkolnego nauczyciele organizują wyjścia edukacyjne do różnych miejsc związanych z nauką (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny), kulturą (Teatr Muzyczny w Gdyni, dziennika Teatr Miniatura, Polska Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka) lub historią naszego miasta i
okolic (Narodowe Muzeum Morskie, Skansen historyczny "Grodzisko" wszystkie oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i Miasta Gdyni).

Efekty kształcenia

Działania naszych nauczycieli przynoszą znakomite efekty, co potwierdzają średnie ocen uczniów na zakończenie każdego roku szkolnego jak i wyniki, które otwierają drogę do dalszej edukacji w szkołach średnich. Uczniowie naszej szkoły są laureatami wielu olimpiad i konkursów, co roku są nagradzani za swą pracę stypendiami naukowymi i sportowymi Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Sopotu.
Mierzymy jakość pracy szkoły oraz diagnozujemy mocne oraz słabe strony naszych uczniów za pomocą testów diagnostycznych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (od klasy III).

KONCEPCJA WYCHOWAWCZA

Działania wychowawcze szkoły zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania chcemy rozwijać cechy zawarte w Misji szkół GFO, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Program wychowawczy szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej.
W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek” prowadzonej przez Gdańską Fundację Oświatową. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie dla nich szkoleń oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Pracownicy poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne
(bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień. Działająca w szkole Rada Uczniów przygotowuje i wprowadza społeczność szkolną w zasady demokracji. Uczniowie szkoły zaangażowani są w liczne działania charytatywne oraz wolontaryjne (współpracują z: Hospicjum dla dorosłych w Sopocie, Hospicjum dla dzieci w Gdańsku, Caritas Sopot, Góra Grosza, Ratuj konie, Schronisko dla zwierząt w Sopocie itp.). Aktywnie biorą udział w życiu klasy
i szkoły, organizując uroczyste obchody świąt narodowych, szkolnych, religijnych.

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA

Zajęcia dydaktyczne w SASP zaczynają się o godz. 8.00, odbywają się w salach lekcyjnych, wyposażonych w tablice interaktywne, pracownię komputerową. Na terenie szkoły jest bezpłatny dostęp do WiFi. Uczniowie SASP objęci są opieką do godz. 17.00 w świetlicach dla klas 0-III i klas IV-VIII. Do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców dostępna jest bogato wyposażona biblioteka i czytelnia z dostępem do komputerów, drukarki i ksero. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne oraz
dobrze wyposażony plac zabaw, boisko szkolne. Uczniowie klas starszych mają do dyspozycji siłownię na świeżym powietrzu. W szkole działa stołówka i sklepik.

Dziennik elektroniczny

W szkole korzystamy z dziennika elektronicznego, który umożliwia rodzicom uczniów klas IV-VIII bieżące monitorowanie wyników w nauce dziecka oraz kontakt z nauczycielami. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej udostępniają rodzicom bieżące informacje z życia klasy przy pomocy aplikacji ClassDojo.

System kontroli dostępu

W szkole działa system kontroli dostępu. Służy on podnoszeniu bezpieczeństwa uczniów poprzez ograniczenie możliwości wejścia do szkoły osób trzecich. Wejście do budynku szkoły wymaga użycia karty magnetycznej, którą otrzymują rodzice i uczniowie. Wizyty osób nieposiadających karty są kontrolowane i odnotowywane.