insta

16 października 2015 r. odbyła się gala z okazji 20-lecia Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej.
Obchody rozpoczęliśmy wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Konferansjerem był przewodniczący Rady Uczniów SASP Marek Mońko. Dyrektor SASP pani Ewa Juraszek  przywitała i przedstawiła zaproszonych gości:
- posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - panią Katarzynę Hall, która jest równocześnie założycielką Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
- Naczelnika Wydziału Oświaty - pana Piotra Płockiego,
- członka Rady Gdańskiej Fundacji Oświatowej -  pana Henryka Czajkowskiego,
- Pełnomocnika Gdańskiej Fundacji Oświatowej  do spraw szkół i placówek -panią Ewę Czech,
- byłe dyrektorki Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej - panią Halinę Maciejewską i panią Dorotę Zagrodzką,
dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i Poradni PP Osiek, rodziców, nauczycieli  oraz uczniów.
Do powitań dołączyły się dwie nauczycielki, pracujące w naszej szkole od samego początku jej powstania, czyli od 1 września 1995 r. : pani Barbara Boszko i pani Agnieszka Kleban. Z kolei przedstawiciele uczniów powitali zgromadzonych w czterech językach, których uczą się w szkole: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i chińskim.
Następnie głos zabrała dyrektor SASP pani Ewa Juraszek, która przedstawiła historię szkoły, sukcesy uczniów, podziękowała nauczycielom za ich pracę, zaangażowanie, pasję i otwartość. Szczególnie w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważny jest każdy uczeń w naszej szkoły. Z kolei dyrektor zarządzająca SSA pani Iwona Malmur przypomniała o sukcesach nauczycieli oraz wysokiej pozycji zajmowanej przez SASP w różnych rankingach wojewódzkich i krajowych. Podziękowała pani Ewie Juraszek, która pełni funkcję dyrektora Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej już od 15 lat.  
Następnie obie panie dyrektor złożyły podziękowania i wręczyły Nagrodę Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom administracji:
Pani Barbarze Boszko, pani Agnieszce Kleban, pani Annie Pawłowskiej, pani Aldonie Ciecholewskiej, pani Lucynie Dorawie-Biłanicz, pani Dorocie Kuzebskiej zastępcy dyrektora SASP, panu Tomaszowi Kseniakowi, pani Marzenie Ciesielskiej, pani Dorocie Kuncer, pani Danucie Kifner.
Jubileuszowi towarzyszyły liczne gratulacje, podziękowania, upominki i kwiaty. Pani Ewa Czech, w imieniu Prezesa Gdańskiej Fundacji Oświatowej pani Bożeny Pawlak, odczytała list skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. Kolejno głos zabrali: przedstawiciel Rady Rodziców pani Dagmara Leszczewicz, pani Katarzyna Hall, pan Piotr Płocki, pani Dorota Zagrodzka oraz przedstawiciele Rady Uczniów SAG i SAL.
Na koniec części oficjalnej pani Barbara Boszko w imieniu wszystkich nauczycieli podziękowała dyrekcji za ich ciężką codzienną pracą i nieustanne inspirowanie do podejmowania kolejnych wyzwań. Panie dyrektorki: Ewa Juraszek, Iwona Malmur i Dorota Kuzebska otrzymały bukiety kwiatów.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów, przygotowana przez panią Mariannę Kłosińską  i panią Aleksandrę Mońko-Allen. Oprawą plastyczną widowiska i szkoły zajęła się  pani Agnieszka Łopacińska –Koener.
Nasi goście otrzymali jubileuszowe wydanie biuletynu opracowanego przez panią Danutę Kifner i pan Piotra Woldricha.

Zapraszamy do galerii zdjęć
Dyrekcja i Nauczyciele SASP
(22.10.2015)