insta
Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła zakupiła:

  • drukarki 3D i filament
  • mikrofony bezprzewodowe
  • mikroskop z kamerą
  • zestawy konstrukcyjne do pracowni matematycznej 
  • stację lutowniczą
  • gimbal 
  • ploter tnący
  • ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe.

Uczniowie SASP będą mogli korzystać ze sprzętu na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, robotyki, geografii, biologii, chemii, fizyki,  matematyki, języka polskiego, historii czy techniki.

Informujemy, że Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa otrzymała wsparcie w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 81 000,00 zł. 

[Komunikat prasowy]