insta

Miło mi poinformować o sukcesach naszych uczniów:

 Tytuł finalisty I Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w roku szkolny 2019.2020 zdobyli uczniowie klas ósmych:

1. Julia Hintz
2. Wiktoria Kamińska
3. Katia Zimny 
4. Kuba Kaźmierczak 
5. Ewa Kujawa 

Tytuł finalisty XV Olimpiady Matematycznej Juniorów ( 2019/2020) zdobyła uczennica klasy ósmej Olga Palikowska.

  
Tytuł finalisty w.w olimpiad uprawnia do:
-  zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z zakresu danego przedmiotu i jest jednoznaczne z uzyskaniem 100 % wyniku z tego przedmiotu na egzaminie 
-  przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe    
Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom zdobycia najwyższych laurów i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i życiowych.
 
Dorota Kuzebska
(19.05.2020)